Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

WITAJ!

Kim jesteśmy?

TRANSPORT

Organizacją działającą w obszarze polityki transportowej

EDUKACJA

Informujemy i edukujemy społeczeństwo o skutkach wykluczenia transportowego

WSPARCIE

Wspieramy samorządy i lokalnych aktywistów w walce o powszechny
i dostępny transport publiczny


Iwona Budych

Prezes Zarządu

Ekspert w zakresie połączeń transgranicznych. Od marca 2017r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polsko-Niemiecka Kolej Pasażerska. Podejmuje działania na rzecz rozwoju połączeń regionalnych oraz likwidacji białych plam komunikacyjnych. Moderatorka oraz prelegentka debat branżowych.